۱۳۹۸ مرداد ۲, چهارشنبه

جلسه‌ی هیات مدیره جامعه مهندسان شهرساز


جامعه مهندسان شهرساز - .. جلسه‌ی هیات مدیره جامعه مهندسان شهرساز، ۲/۵/۹۸. با حضور آقای مهندس سعیدنیا، آقای دکتر سعیدی رضوانی؛ خانم دکتر امینی؛ خانم دکتر بیگدلی؛ خانم مهندس کول‌آبادی؛ آقای مهندس فرمهینی فراهانی؛ و آقای دکتر دانشپور.
به اشتراک بگذارید