۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

پهنه امن خانگی

پهنه خانگی محدوده اي شامل خیابان یا گروهی از خیابانهایی است که اساساً براي جذب عابران پیاده و دوچرخه سواران طراحی شده است و عابران پیاده و دوچرخه سواران به دیگر وسائل نقلیه موتوري ترجیح داده شده-اند. در واقع پهنه خانگی، محدوده اي است که براي استفاده جمعی و عمومی ساماندهی می شود. قاعدتاً، در این نگرش، نه پیاده و نه وسائل حمل و نقل نسبت به هم برتري ندارند. اما راه به گونه اي طراحی و ساخته می شود که مطلوبیت بیشتري را براي پیاده-روي به وجود آورد. براي مثال آرام بودن ترافیک، وجود نیمکتها و وجود وسائل بازي، باعث به وجود آمدن چنین مطلوبیتی در یک مسیر می گردند
به اشتراک بگذارید