تاریخچه

تشکیل جامعه مهندسان شهرساز در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۱۸ نقطه عطفی در جریان شهرسازی ایران است . سرانجام پس از یک نسل کار رسمی شهرسازی در کشور، جامعه به همت عده ای از شهرسازان بر اساس نیازهای واقعی حرفه شهرسازی شکل گرفت . این نیازها در دو هدف اصلی تجلی یافته است : یکی نیاز به استقلال حرفه از حرفه های همجوار و دیگری مشارکت مستقیم در امر شهرسازی کشور، تحقق این اهداف مسلماً به کسب جایگاه واقعی شهرسازان در جریان شهرسازی کشور منجر خواهد شد . این دو نیاز پایه های اساسی اهداف جامعه شهرسازان را پی ریزی نموده است .
در پاسخ به این ضرورت ها و اهداف ناشی از آن، جمعی از مهندسان شهرساز کشور در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۱۸ گردهم آمدند و نخستین انتخابات را برگزار کردند و عده ای را به عنوان هیات مدیره از میان خویش برگزیدند تا تشکیلات جامعه مهندسان شهرساز را سازماندهی کنند .
منتخبین جامعه، اهداف سیاسی و نیازهای پایه ای شهرسازان را مد نظر قرار داده اند و برای نیل بدانها در جستجوی امکانات لازم و تشکیلات مناسب هستند . نتایج اولین کوشش ها و اقدامات جامعه در اولین شماره خبرنامه داخلی جامعه به اطلاع عموم رسیده است .
ذکر این نکته ضروری است که موفقیت جامعه مرهون آحاد و اعضاء اصلی آن می باشد و از اینرو هر قدر تعداد اعضاء جامعه بیشتر باشد توان آن افزایش می یابد و هرچه اعضاء جامعه در پیشبرد اهداف مشارکت و فعالیت نمایند، جامعه سریعتر به اهداف خود نائل شده و از قوت بیشتری برخوردار خواهد شد . بنابراین در این هنگام که آغاز کار جامعه مهندسان شهرساز ایران است بیش از هر زمان دیگری، جامعه به مشارکت و حمایت مادی و فکری اعضاء نیازمند است . در این مرحله آغازین مشارکت اصلی عبارتست از بسیج شهرسازان برای پیوستن به جمع شهرسازان، بدین معنا که هریک از اعضاء باید در تشویق و ترغیب همکاران و همگنان خویش برای عضویت در جامعه نهایت کوشش را به عمل آوردند تا با افزایش تعداد اعضاء قدرت و توانائی اجتماعی جامعه فزونی گیرد .
 • آغاز فعالیت جامعه مهندسان شهرساز ایران و تشکیل اولین مجمع عمومی :
روز شنبه ۱۳۷۶/۵/۱۸ پیرو دعوت قبلی و آگهی روزنامه کیهان چهارشنبه ۱۳۷۶/۵/۸ نخستین جلسه عمومی جامعه با حضور ۱۴۳ نفر تشکیل گردید . در این جلسه با حضور نمایندگان رسمی وزارت کشور، طبق قانون تاسیس انجمن های علمی، صنفی بر اساس قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها، مراسم زیر انجام پذیرفت :
۱ – پذیرش عضویت اعضاء .
۲ – تصویب اساسنامه جامعه مهندسان شهرساز ایران .
۳ – انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرس جامعه مهندسان شهرساز  ایران .
ابتدا شرکت کنندگان با ارائه کارت شناسائی و مدرک تحصیلی شهرسازی ( برنامه ریزی و طراحی شهری ) برای عضویت نام نویسی نمودند . سپس طبق مقررات در همان جلسه، نظارت بر انتخابات متشکل از خانم مهندس امکچی و آقایان مهندس دیده ور، اسد بیگی و دکتر مجتهدزاده تعیین و پس از رای گیری نتایج آراء بدست آمده از ۱۳۸ رای به شرح زیر اعلام گردید :
 • اعضاء اصلی هیات مدیره                                              اعضاء علی البدل هیات مدیره
۱ – مهندس احمد سعید نیا ۱۰۷ رای                                     ۱ – مهندس بهروز کلالی
۲ – دکتر حمید ماجدی ۹۸ رای                                           ۲ – دکتر حسنعلی لقائی ۴۲ رای
۳ – مهندس اسماعیل شیعه ۹۶ رای                                      ۳ – مهندس حسن احمدی ۴۲ رای
۴ – دکتر منوچهر مزینی ۹۵ رای                                         بازرس ( اصلی و علی البدل )
۵ – مهندس سیمین حناچی ۷۱ رای                                     ۱ – مهندس ابوالفضل قمشه ۶۹ رای
۶ – مهندس علی اصغر جواد ۶۶ رای                                    ۲ – مهندس مجتبی طالقانی ۶۵ رای
۷ – مهندس محمد شیخی ۵۳ رای                                      ۳ – مهندس مینا زارع ۵۰ رای
اهداف جامعه :  برابر ماده ۵ اساسنامه اهداف کلی جامعه به شرح ذیل تعیین گردیده است :
۱ – شناسائی، حفظ، گسترش و اعتلا تخصص شهرسازی
۲ – تضمین حقوق متخصصین شهرسازی
۳ – تبیین و تحکیم جایگاه شهرسازی در توسعه و آبادانی کشور
بودجه جامعه :
با توجه به ماده ۷ اساسنامه که یکی از شرایط عضویت پرداخت حق ورودی و عضویت می باشد نظر به اینکه ادامه فعالیت این جامعه مبتنی بر داشتن بنیه مالی کافی است که یکی از طرف تامین آن به موجب ماده ۲۲ اساسنامه از محل پرداخت حق عضویت اعضاء حاصل می شود، لذا شایسته است که اعضاء محترم در پرداخت حق ورودی و عضویت تسریع نمایند .
ثبت جامعه در وزارت کشور :
در اجرای ماده ۱۰ قانون احزاب، جامعه مهندسان شهرساز ایران پروانه فعالیت خود را در ۲۲ تیر ماه ۱۳۷۸ از وزارت کشور دریافت نمود .
ارکان جامعه :
 • مجمع عمومی
 • هیات مدیره
 • بازرسان
 • کمیسیونهای تخصصی با عناوین ( صنفی – تخصصی، حقوقی – قانونی، علمی – آموزشی، فرهنگی – اجتماعی، شهرسازی مشارکتی ) .
شرایط عضویت :
فارغ التحصیلان در رشته شهرسازی ( برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و طراحی شهری ) به صورت عضو پیوسته و دانشجویان رشته های فوق الذکر به صورت عضو وابسته و اساتید دانشگاه ها که بیش از ۲۰ سال در عرصه شهرسازی فعالیت داشته اند به عنوان عضو افتخاری که متقاضی عضویت در جامعه مهندسان شهرساز ایران می باشند با تکمیل برگه عضویت و مدارک خواسته شده شامل ( تصویر مدرک تحصیلی، شناسنامه، چهار قطعه عکس ) با پرداخت حق عضویت و حق ورودی به عضویت جامعه در می آیند که برای اعضاء کارت عضویت صادر می شود .
نشریه :
جامعه دارای نشریه داخلی است که برای بیان مسائل گوناگون مهندسی شهرسازی است و برای افزایش ارتباط و همکاری اعضاء جامعه و نیز سایر همکاران در رشته های وابسته منتشر می گردد و از ابتدای تشکیل جامعه تا کنون ( سال ۱۳۸۰ ) تعداد ۱۵ خبرنامه تهیه و به چاپ رسیده است .
تعداد اعضاء :
در آبان ماه ۱۳۸۰ تعداد اعضای جامعه به ۵۰۰ نفر رسید ( ۲۵۰ نفر عضو پیوسته و ۲۵۰ نفر عضو وابسته و افتخاری ) .
جلسه هیات مدیره ( دور اول و دوم ) :
اسامی اعضای هیات مدیره در دور اول ( ۸۰-۱۳۷۶ ) و دوم ( ۸۴-۱۳۸۰ ) :
 • آقای دکتر حمید ماجدی ( رئیس هیات مدیره ) دور اول و دوم
 • آقای دکتر منوچهر مزینی ( عضو هیات مدیره ) دور اول
 • آقای مهندس سید احمد سعید نیا ( عضو هیات مدیره ) دور اول و دوم
 • آقای دکتر اسماعیل شیعه ( عضو هیات مدیره و خزانه دار ) دور اول و دوم
 • آقای مهندس بهروز کلالی ( عضو هیات مدیره ) دور اول و دوم
 • خانم مهندس سیمین حناچی ( عضو هیات مدیره و دبیر ) دور اول و دوم
 • آقای دکتر محمدشیخی ( عضو هیات مدیره ) دور اول و دوم
 • خانم مهندس حمیده امکچی ( عضو هیات مدیره و دبیر ) دور دوم
 • آقای دکتر حسن احمدی ( عضو هیات مدیره ) دور اول و دوم
 • آقای مهندس اسداله تقوی بیات ( عضو هیات مدیره و خزانه دار ) دور دوم
 • آقای مهندس معصومی اشکوری ( عضو هیات مدیره ) دور دوم
 • آقای مهندس علی اصغر جواد ( عضو هیات مدیره ) دور اول