تاریخچه روز جهانی شهرسازی

کارلس ماریا دلا پائُلرا
آرژانتین ۱۲۶۹-۱۳۳۹
Carlos Maria della Paolera
Argentina 1890-1960
کارلس ماریا دلا پائُلرا Carlos Maria della Paolera
متولد 7 سپتامبر ۱۸۹۰ میلادی در حومه بوینس آیرس آرژانتین
متوفی ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۰ میلادی در بوینس آیرس
وی در دانشگاه کارائیب تحصیلات مقدماتی را در رشته جغرافیا گذراند و در سال ۱۹۱۶ مقالاتی در زمینه شهرنشینی و شهرسازی منتشر کرد، سپس از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۸ چند دوره معماری، طراحی شهری و طرح ریزی شهری در دانشکده شهرسازی پاریس (سوربن ۴) گذراند، رساله دکترای خود را به راهنمایی مارسل پوئتا در زمینه سند هدایت و نظارت پاریس ارائه کرد و آن را در کنگره مسکن بوینس آیرس نیز ارائه داد.
 از دستاورد های وی میتوان به پژوهش های قلمرو های خیابانی در بوینس آیرس اشاره کرد. در کنگره جهانی شهرسازی ۱۹۳۵ وی با مانیفستی تحت عنوان مرگ روستاها آغاز دوران شهرگرایی، روز ۸ نوامبر را به عنوان روز شهرگرایی پیشنهاد داد.
 وی معتقد بود تا پایان قرن بیستم تمامی مراکز جمعیتی، شهر خواهند بود و سایر مراکز سکونتی یا خالی از سکنه می‌شوند یا با توسعه به شهر بدل میشوند(اتفاقی که کمابیش رخ داد) به همین دلیل این روز را به عنوان نمادی از دوران جدید یعنی شهرگرایی و شهری شدن جمعیت دنیا روز شهری سازی urbanism خواند، امروز در دنیا این روز را روز شهر سازی urbanize روز طرح ریزی شهری city planning و روز شهرساز urbanist نیز می دانند.