۱۳۹۸ اردیبهشت ۹, دوشنبه

جلسه هيات مديره جامعه مهندسان شهرساز


جامعه مهندسان شهرساز - جلسه پانزدهم از سلسله نشستهای هيات مديره جامعه مهندسان شهرساز با حضور استاد سعيدنيا رئيس جامعه ، آقاي دكتر سعيدی رضواني ، خانم دكتر بيگدلی ، خانم مهندس كول آبادی ، خانم مهندس شكيبا و آقايان مهندس غفوری و مهندس محمدی #شهرساز #شهرسازی #شهر #تهران #ایران #جامعه #مهندسان #طراحی #برنامه_ریزی #شهری #خانه_هنرمندان #هیات_مدیره
به اشتراک بگذارید