۱۳۹۸ اردیبهشت ۹, دوشنبه

اعلامیه گروه دیده بان تهران


جامعه مهندسان شهرساز - اعلامیه گروه دیدبان
جناب آقای دکترپیروز حناچی شهردار محترم شهرتهران موضوع: خطر سیلاب بزرگ در تهران باسلام واحترام همانطور که واقفید، این سال ها به علت تغییرات اقلیمی خطر سیلاب های مهیب فزونی یافته است. وقایع دلخراش لرستان،خوزستان و گرگان شاهدی گویا بر این مدعی است. دامنه اینگونه سیلاب ها در آغاز سال هزاروسیصد و نود و هشت دامن تهران را نیز گرفت، منتهی با تدبیر آن شهرداری وهمکاری سایرارگان های کشوری و لشکری،به خوبی کنترل شدوضایعه بزرگی به بار نیاورد. اگرچه این خطربطور بالقوه باقی مانده است و هرآن حتی در فصل تابستان نیزاحتمال جاری شدن سیلاب های هزارساله در تهران وجود دارد به همین دلیل درصورت وقوع چنین سیلابی،برخی از نواحی تهران بیش از هرمکان دیگری در معرض تهدید سیلاب های بزرگ هستند: _دامنه های جنوبی البرز،پایکوه ها وپیشکوهای شمال تهران. _رود دره های شادآباد،دره خرگوشی،سرخه حصار،دارآباد،جمشیدیه،گلاب دره،دربند،اسدآباد،ولنجک،درکه،بوعلی،فرحزاد،حصارک(مرادآباد)،کن،وردآور. شایان ذکر است در اغلب این نواحی ودرحریم این رود دره هاساخت وسازهای بی رویه ودربرخی مکان ها،ساخت وسازهای خلاف مقررات شهرسازی صورت گرفته است،علیرغم اقدامات شهرداری تهران در پاکسازی حریم بخش بالادرست رود دره ها،اما در بخش پایین دست،باساخت وسازهای متراکم تنگناهای شدید وبرای عبور سیلاب ها بوجود آمده است. خطرناک تر ازهمه ی اینها،ساخت وسازهایی است که در بستر برخی از رود دره ها بصورت”عدوانی”انجام پذیرفته است،بطوریکه شهرداران سابق شهرتهران نیزنتوانستند آنها را به زور پول به مکان های دیگری انتقال دهند. به عنوان نمونه ساخت وسازهای عمرانی دربستر رود دره درکه/ونک و درشمال وجنوب پل مدیریت درمنطقه دو وهمچنین ساخت وسازهای برنامه ریزی شده در بستر رود دره داراباد در منطقه یک وموارد دیگر،که دراین مختصرمجال معرفی همه ی آنها نیست. علاوه بر این تخلفات آشکارعدوانی،خودشهرداری نیز درسالهای گذشته اجازه احداث پاساژهاومجموعه عای تجاری برفراز رود دره های مهم راصادر نموده وخود اقدام به ساختن آنها کرده است. بعنوان نمونه پاساژهای میدان محسنی درخیابان میرداماد وپاساژگیشا بر روی مسیل قلقلی؟! جناب شهردار،تجربه سیلاب های امسال درنواحی غرب وشمال شرق کشورنشان داد،که سیلاب هانسبت به تخلفات شهرسازی سرسازگاری ندارند! واز رحم و مروت انسانی نیزبرخوردار نیستند! بلکه با حرکت ویرانگرخودخشک و تر را باخود خواهند برد. شمابه تمام این جنبه ها واقفید،اما توصیه می شود از خطر بزرگی که در راه است ، غافل نباشید! با تقدیم احترام، گروه دیدبان تهران.
به اشتراک بگذارید