عضویت

جهت عضویت پس از حصول اطمینان از شرایط عضویت، تصویر مدارک لازم برای عضویت و فیش واریز بانکی را همراه با فرم تکمیل شده و همچنین جهن تمدید عضویت فرم تکمیل شده را همراه با تصویر فیش واریز بانکی به نشانی راینامه membership@supd.ir ارسال نمایید. پس از صدور کارت همراه با کارت شناسایی معتبر و یا کارت عضویت سال قبل جهت دریافت کارت به دفتر جامعه مهندسان شهرساز مراجعه نمایید. جامعه مهندسان شهرساز تعهد و امکانی جهت ارسال کارت عضویت اعضا ندارد، لکن جهت رفاه حال اعضا در صورت عدم امکان مراجعه حضوری برای دریافت کارت، درخواست ارسال خود را به وسیله پست یا پیک به دفتر جامعه مهندسان شهرساز اعلام کنید تا در صورت امکان برای شما ارسال شود.

مدارك لازم برای عضویت:

  •  برگ تكميل شده درخواست يا تمديد عضويت.
  • رونوشت يا تصوير شناسنامه (براي تمديد عضويت نياز نمي باشد )
  • تصوير مدرك (مدارك) تحصيلي يا دانشجويي (براي تمديد نياز نمي باشد)
  • اصل برگه پرداخت حق عضويت به مبلغ مندرج در جدول زير به حساب جاري شماره 14005047478 بانك مسكن شعبه خدامی تهران (قابل پرداخت دركليه شعب بانك مسكن درسراسر كشور ) بنام جامعه مهندسان شهرساز ایران، و یا شماره کارت 2842-3016-2313-6280، به نام فریده کول‌آبادی.
  • دو قطعه عكس جديد 4*3 براي صدور كارت عضويت و تشكيل پرونده (براي تمديد عضويت نياز نمي باشد)
  • اصل كارت شناسايي قبلي براي كساني كه سال قبل عضو جامعه بوده اند (براي تمديد). آدرس جامعه :تهران–خیابان ایرانشهر-کوچه نوشهر –پلاک 15-طبقه2واحد 3
نوع عضويت وروديه
(ريال)
عضويت
(ريال)
جمع
(ريال)
ديگر موارد مورد نياز
پيوسته اصلي 000'500 000'500
پيوسته دانشگاهی 000'80 000'180 000'260
پيوسته حرفه‌ای 000'80 000'180 000'260 گواهی رسمی سوابق كار در شهرسازی
پيوسته و وابسته افتخاری -
وابسته دانشجویی 000'250 000'250
وابسته مرتبط 000'80 000'180 000'260 گواهي سه سال كار براي رشته هاي تحصيلي خواسته شده
وابسته مرتبط دانشجویی 000'250 000'250
وابسته مرتبط حقوقي : ‏بنا به‏ تشخيص‏ هيات مديره تقاضای کتبی بالاترین مقام
1ـ شهرداريهاوشوراي اسلامي شهرها 000'000'15 000'000'15
2ـ مهندسين‏ مشاور معمار و شهرساز 000'000'15 000'000'15
  • متقاضیان تمدید عضویت و دانشجویان از پرداخت ورودیه معاف می باشند.
  • هزینه صدور کارت معادل 150 هزار ریال است.
  • برای اطلاع از نوع عضویت خود به انواع عضویت در صفحه اعضا مراجعه کنید