۱۳۹۸ شهریور ۲۴, یکشنبه

جلسه‌ی هیات مدیره جامعه مهندسان شهرساز


جامعه مهندسان شهرساز - .. جلسه‌ی هیات مدیره جامعه مهندسان شهرساز، ۲۴ شهریور ۹۸. با حضور آقای مهندس سعیدنیا، خانم دکتر بیگدلی، آقای دکتر قمشه، خانم مهندس کول‌آبادی، آقای دکتر سعیدی رضوانی، خانم مهندس شکیبا و آقای مهندس فرمهینی.
به اشتراک بگذارید