۱۳۹۸ مهر ۲۹, دوشنبه

جلسه‌ی هیات مدیره جامعه مهندسان شهرساز


جامعه مهندسان شهرساز - . جلسه‌ی هیات مدیره جامعه مهندسان شهرساز؛ با حضور آقای مهندس سعیدنیا، آقای دکتر سعیدی رضوانی، خانم دکتر بیگدلی، و آقای مهندس فرمهینی فراهانی.
به اشتراک بگذارید