امتیازات اعضا

  • پیوسته اصلی : ( فارغ التحصیلان كارشناسـی یا بالاتر در شهرسـازی، طراحـی شهری یا طرح‏ریزی شهری، برنامه‏ریـزی شهری و برنامه‏ریـزی شهری و منطقه ای )
  •  پیوسته دانشگاهی : ( اعضای هیات علمی دكترا دررشته های مرتبط باشهر سازی كه تا تاریخ 18/5/1376 دارای حداقل 10 سال سابقه تدریس در گرایشهای شهر‏سازی باشند )
  • پیوسته حرفه‏ای : (دارندگان مدرك كارشناسی ارشد یا بالاتر درمعماری كه تا قبل از 18/5/1376 دارای حداقل 20 سال سابقه كار مستمر و مفید درشهر‏سازی باشند )
  • وابسته دانشجویی : ( كلیه دانشجویان درحال تحصیل درمقاطع كارشناسی ارشد یا بالاتر در شهرسازی یا گرایشهای مختلف آن )
  • وابسته مرتبط : ( فارغ التحصیلان كارشناسی ارشد یابالاتر دریكی از رشته های معماری ،‌ جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، جغرافیای شهری و ناحیه ای ، جامعه شناسی شهری ، برنامه ریزی اجتماعی ، برنامه ریزی اقتصادی ،‌اقتصاد شهری ، ‌برنامه ریزی روستایی ، برنامه ریزی حمل ونقل ،برنامه ریزی و طراحی محیط ، طراحی منظر ، تأسیسات ، مدیریت شهری ) و دارندگان مدرك كارشناسی ارشد یا بالاتر در رشته های جامعه شناسی ، اقتصاد ، علوم اجتماعی ، جمعیت شناسی ، جغرافیا ، تاریخ ،‌حقوق ،‌مدیریت ، تأسیسات ، راه وساختمان ، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها با حداقل سه سال سابقه كار مفید و مرتبط با شهر سازی
  • وابسته مرتبط دانشجویی : ( دانشجویان درحال تحصیل دریكی از رشته های مندرج در بند ث )
  • وابسته حقوقی : ( سازمانها ، مؤسسات ، شركتها و نهادهایی كه درزمینه های حرفه ای ،‌علمی ، مطالعاتی ، وپژوهشی مرتبط با شهرسازی فعالیت دارند ) .