۱۳۹۸ شهریور ۴, دوشنبه

جلسه‌ی هیات مدیره جامعه مهندسان شهرساز


جامعه مهندسان شهرساز - . جلسه‌ی هیات مدیره‌ی جامعه‌ی مهندسان شهرساز، سوم شهریور نود و هشت، خانه هنرمندان. با حضور آقای مهندس سعیدنیا، آقای دکتر سعیدی رضوانی، آقای مهندس فرمهینی، خانم دکتر بیگدلی، آقای مهندس مزینانی، خانم مهندس کول‌آبادی، آقای مهندس عارف‌نیا، و خانم مهندس شکیبا.
به اشتراک بگذارید