۱۳۸۷ شهریور ۲۳, شنبه

دومين جشنواره انتخاب برترين هاي پژوهش و نوآوري در حوزه مديريت شهري تهران

مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران " دومين جشنواره انتخاب برترين هاي پژوهش و نوآوري در حوزه مديريت شهري تهران" را در تاريخ 22 آذرماه برگزار مي کند. در اين جشنواره آثار و پژوهش هاي محققان و صاحبنظران در 11 محور پژوهشي مرتبط با با مديريت شهري، مورد ارزيابي قرار گرفته و آثار برتر به انتخاب داوران مورد تقدير قرار مي گيرد. مهلت ارسال چکيده آثار، 15 آبان و مهلت ارسال يا تحويل متن کامل اثر، 25 آبان اعلام شده است.
به اشتراک بگذارید