۱۳۸۷ مهر ۱۳, شنبه

شهرسازي در آيين نامه جديد نظام مهندسي و كنترل ساختمان، شهرسازي باقي ماند

در اصلاحيه آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي، که در اجلاس هيأت عمومي نظام مهندسي (30-28 تيرماه) در اختيار مدعوين قرار گرفت، واژه "شهرسازي" به "طراحي شهري" تغيير يافته بود. اين موضوع مورد اعتراض جمعي از مهندسان شهرساز قرار گرفت و در همين راستا طوماري با بيش از 100 امضاء براي استحضار جناب آقاي مهندس سعيدي کيا وزير محترم مسکن و شهرسازي و دستور ايشان جهت رسيدگي به موضوع ارسال گرديد.
در نهايت با دستور محترم مقام محترم وزارت و عنايت معاونت محترم شهرسازي و معاونت محترم امور مسکن و ساختمان، در آخرين اصلاحيه، رشته "شهرسازي" در جايگاه پيشين تثبيت گرديد.
به اشتراک بگذارید