۱۳۸۷ آذر ۱۴, پنجشنبه

بزرگداشت روز جهاني شهرسازي، يک مراسم در دو نشست

مسال روز جهاني شهرسازي در ايران در شرايط نسبتاً متفاوتي نسبت به گذشته برگزار شد. اولين تفاوت، در برگزاري آن در دو روز متوالي بود. هجدهم آبان با مديريت شهرداري تهران، در دانشگاه تهران برگزار شد و عليرغم اينکه امسال پنجمين سالي بود که اين مراسم برگزار مي شد، به نام اولين سال بزرگداشت روز جهاني شهرسازي ناميده شد. ظاهراً دوستان شهرداري و شوراي شهر تهران اگر محور حرکتي نباشند، اساساً آن حرکت وجود نداشته و نخواهد داشت. و در روز بعد با مديريت جامعه مهندسان شهرساز ايران و با همکاري سه تشکل صنفي ديگر و دوازده گروه شهرسازي دانشگاه‌هاي سراسر کشور، مراسمي در ادامه سال‌هاي گذشته برگزار شد و با استقبال قابل قبولي از سوي دانشجويان، اساتيد و حرفه‌مندان شهرسازي مواجه شد و ضمن ارائه سخنراني‌هايي پيرامون شعار سال گذشته دبيرخانه دائمي روز جهاني شهرسازي، تحت عنوان "شهرساز، جامعه و رسالت حرفه‌اي" و نيز شعار سال جديد تحت عنوان "مديريت شهرسازانه، تحقق‌پذيري طرح‌هاي شهري" از شهرساز پيشکسوت و پيشگام آقاي مهندس محمود توسلي به واسطه چهار دهه فعاليت پيگيرانه و مؤثر در حوزه آموزش و حرفه شهرسازي تقدير و تشکر به عمل آمد.
نقش مهم و حياتي مديريت شهري در تحقق‌پذيري طرح‌هاي شهرسازي از سويي و فقدان ساختار اداري ـ سازماني مناسب براي اجراي طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرداري‌ها از سوي ديگر، منجر به بحث‌هاي جدي در اين روز شد و از وزارت کشور درخواست شد که براي تحقق‌پذيري طرح‌ها و رفع موانع اجرايي فراروي، تمهيداتي بينديشد.
تفاوت دوم، در ميزبانان همايش‌ها بود. در اولي ـ شهرداري تهران ـ با کمک منابع مالي سرشار شهرداري تهران، تشريفات و پذيرايي مناسب از مهمانان صورت گرفت و در دومي ـ نهادهاي مردمي ـ ميزبان تشکل‌هاي صنفي و حرفه‌اي غيردولتي بودند که با امکانات مالي ضعيف، پذيراي جمع کثيري از حرفه‌مندان، مديران اجرايي، اساتيد و دانشجويان شهرسازي بود. ليکن شور و شوق و صميميت در نشست دوم، نبود امکانات مادي را پوشش داده بود. ضمن اينکه بيان مباحث جدي و تبيين مشکلات، تنگناها و تحليل مسائل شهرسازي بر غناي اين نشست افزوده بود.
چه خوب مي‌شد که اعضاي محترم شوراي شهر تهران به ويژه رياست آن که همواره بر نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد و تشکل‌هاي مردمي تأکيد داشته و و آيين‌نامه‌اي نيز اخيراً در حمايت از اين سازمان‌ها به تصويب رسانده‌اند، به جاي برگزاري همايش جداگانه، کمک مي‌کردند که همايش دوم با پشتيباني مالي در مکان مناسب‌تر و امکانات بهتر برگزار شده و در اعتلاي شهرسازي کشور، حرکتي قوي‌تر سازمان داده مي‌شد. اميد هست که با تجربه امسال و بهره‌گيري از تجارب آن، سال آينده شاهد برگزاري يک همايش، ولي در اندازه مناسب محتوايي و ساختاري، باشيم.

علي نوذرپور،
رئيس هيأت مديره جامعه مهندسان شهرساز و دبير همايش
به اشتراک بگذارید