۱۳۸۹ آبان ۱۸, سه‌شنبه

بیانیه روز جهانی شهرسازی

به نام خدا
بیانیه هفتمین سال بزرگداشت روز جهانی شهرسازی
 دبیرخانه ستاد برگزاری روز جهانی شهرسازی، متشکل از نهادهای علمی، حرفه ای و دانشگاهی لازم می داند ابتدا از همکاری مدیریتهای شهری بویژه کلانشهر تهران قدردانی نماید و از حضور گسترده جامعه شهرساز بویژه دانشجویان در برگزرای روز جهانی شهزسازی در ایران تشکر نماید و امیدوار است این حرکت یکپارچه رو به توسعه بتواند در نیل به اهداف موثر بوده و به آگاهی بیشتر در این زمینه و همچنین به ارتقاء کمی و کیفی زندگی افراد جامعه منجر گردد. در چارچوب شعار برگزیده این سال" شهرسازی و ارتقاء کیفی محیط" دبیرخانه بزرگداشت روز جهانی شهرسازی امیدوار است بزرگداشت این روز در نیل به اهداف اصلی یعنی شناسایی این حرفه به عموم و تجلیل از بزرگان و پیشکسوتان و ارتقاء آگاهی عمومی دانشجویان موفق باشد. یادآوری می شود این بیانیه با تاکید بر رئوس بیانیه های سالهای قبل و اهداف و شعارهای اعلام شده ،موارد ذیل را برآن افزوده وبا پیگیری همه جانبه خواستار تحقق آن می باشیم. 
1- جامعه شهرساز از به سرانجام نرسیدن نهایی تدوین قانون جامع شهرسازی که مقرر بود در سال اول برنامه چهارم تهیه شود ناخشنود است و تاکید دارد این موضوع با جدیت لازم در دستورکار برنامه پنجم قرار گیرد و مشکلات سرراه را با همکاری جامعه شهرساز کشور به نحو شایسته به انجام برساند. 
2- جامعه شهرساز چون همیشه نگرانی خود را از شنیدن اخبار تعرض به اراضی ملی و حرایم میراث فرهنگی و طبیعی کشور اعلام و تدوین سیاستهای دقیق و قاطع را در این مورد یک ضرورت جدی می داند. 
3- جامعه شهرساز باور دارد که بهبود و اجرای قوانین در جهت ارتقاء کیفیت فضای زندگی در تمام سکونت گاهها و فضای کار و فراغت ضرورت دارد و ب توسعه فضاهای عمومی به عنوان یک نیاز جامعه تاکید می نماید.و همچنین معتقد است عدم اجرای بخشی از پیشنهادات طرح های شهری ناشی از مشکل تملک زمین بوده و لازم می داند موضوع برخورد با رانت اراضی شهری به نفع توسعه فضاهای شری در دستور کار قانون گذاران قرار گیرد.
4- جامعه شهرسازان کشور همچنان بر مدیریت یکپارچه شهری تاکید داشته و امیدوار است قدم های جدی در راستای تدوین قانون جامع شهرسازی کشور هرچه سزیعتر به ثمر برسد. 
5- جامعه شهرساز باور دارد رمز پایداری نظام مدیریت شهری در پایداری نظام درآمدهای مالی است. این کار علاوه بر عزم مدیریتی، همکاری گسترده اندیشمندان و حرفه مندان را طلب می کند.
6- جامعه شهرساز خواهان توجه لازم به حقوق برابر کلیه اعضا از جمله رشته شهرسازی از سوی همه نهادها از جمله سازمان نظام مهندسی بوده و چالشهای منفی و نادری که اخیرا در زمینه فنی مهندسی برای شهرسازان پیش آمده را ناصحیح و انحصارطلبانه ارزیابی می کند. عدم توجه به این موضوع مشکلاتی از جمله برخورد با نتایج این انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی را در پی آورد.
7- جامعه شهرساز همچون گذشته خواهان حضور فعال حرفه مندان تهیه کننده طرحهای شهرسازی در کمیسیون ماده 5 می باشد.
8- جامعه شهرساز معتقد است با وجود آنکه موضوع مسکن چون همیشه یکی از معضلات اصلی جامعه بویژه شهرهای بزرگ و تهران می باشد ؛ از هر اقدام صحیحی برای رفع آن حمایت می کند، لکن مکانیابی و جانمایی طرح های مسکن با تهیه نمودن طرح های یکنواخت برای مناطق مختلف بدون توجه به ویژگی های منطقه و عدم توجه به میزان تراکم و امکانات زیربنایی و و توانهای محیطی و... می تواند نتیجه لازم را به بار نیاورده و برعکس می تواند به اتلاف منابع نیز منجر گردد.
9- جامعه شهرساز ضمن تقدیر از توجه دولت به موضوع مسکن مهر ،دغدغه خود را از عدم توجه احتمالی به موضوعات شهرسازی مترتب با آن اعلام داشته و استفاده مجدد از بافتای فرسوده در این زمینه را خاطر نشان می سازد.
10- جامعه شهرساز خواهان این است که در برنامه پنجم موضوع شهرسازی (با توجه به این که امروزه بیش از دو سوم جمعیت کشور دربیش از هزار شهر کشور ایران ساکن هستند) و در کل موضوع اسکان و بهره برداری از سرزمین با توجه به توانهای محیطی و منطقه جایگاه ویژه ای داشته باشد. در مورد کلانشهر تهران
11- جامعه شهرساز بر این باور است که بالا بودن میزان جمعیت را می توان به عنوان یکی از معضلات تهران برشمرد ولی تردید دارد با روشهای آمرانه و دستوری با مهاجرت دادن جمعیت به خارج از تهران بتوان بر این مشکل فائق آمد همانطوریکه در چهار دهه گذشته نتیجه لازم حاصل نشد.
12- جامعه شهرساز جداسازی بخش هایی از پیکر کلانشهر تهران ،همچون منطقه 20 را که با طرح های فرادست نیز همخوانی ندارند اقدامی کارشناسانه ندانسته و آن را نیازمند مطالعات عمیق تر و بررسی های همه جانبه می داند.
13- جامعه شهرساز زلزله خیزی تهران را برای خروج اجباری ساکنان و کارکنان ؛با توجه به آنکه اغلب مناطق ایران در پهنه های زلزله خیزی قرار دارند ،دلیلی کافی نمیداند و بررسی همه جانبه تری را ضروری می داند.
14- جامعه شهرساز اعلام می دارد با وجود منابع بالقوه کشورمان به موضوع تشویق به افزایش جمعیت کشور و کنار گذاردن سیاست کنترل خانوار که در گذشته منجر به کسب مدال افتخار از سوی مجامع جهانی گردید با نظر تردید می نگرد و خواهان بررسی دقیق تر از سوی مجامع حرفه ای در خصوص پیامهای این موضوع می باشد.
15- جامعه شهرساز درج روز 17 آبان(8 نوامبر) را به عنوان روز جهانی شهرسازی در تقویم ملی خواهان است، تا در این کشور نیز با گرامی داشت روز شهرسازی همزمان با شهرهای زیادی در دنیا با هدف اعتلای فضا و محیطهای زندگی با مشارکت شهروندان بر رسالت حرفه شهرسازان بیفزاییم. در پایان جهت پیگیری تحقق این خواسته ها دبیرخانه ستاد برگزاری روز جهانی شهرسازی متشکل از جوامع حرفه ای، نهادهای علمی،آموزشی و تحقیقاتی از سایر نهادهای مدیریتی و رسانه های عمومی دعوت به همکاری می نماید. به این امید که در همایش سال آینده روز جهانی شهرسازی گزارش توفیقات حاصل شده ارئه گردد تا از این رهگذر رسالت حرفه ای شهرسازان کشور بیش از پیش در جامعه شناخته گردد.
 با تشکر دبیرخانه ستاد برگزاری روز جهانی شهرسازی
 تهران، 17 آبان 1389
 شعار برگزیده سال 1389 شهرسازی و ارتقاء کیفی محیط
به اشتراک بگذارید