۱۳۸۸ آبان ۱۹, سه‌شنبه

بیانیه روز جهانی شهرسازی

به نام خدا
بیانیه ششمین سال بزرگداشت روز جهانی شهرسازی
دبیرخانه برگزاری روز جهانی شهرسازی، متشکل از نهادهای علمی، حرفه ای و دانشگاهی لازم می داند از حضور پرشور و گسترده جامعه حرفه ای شهرساز، نهادهای علمی و دانشگاهی و به ویژه از همکاران، دانشجویان در بزرگداشت روز جهانی شهرسازی تشکر و تقدیر نماید و امید دارد که این بزرگداشت در نیل به اهداف اصلی خود یعنی شناسایی این حرفه به عموم و تجلیل از بزرگان و پیشکسوتان و ارتقاء آگاهی های دانشجویان عزیز موفق بوده باشد.
از آبان سال گذشته تا کنون که شعار انتخابی سال قبل " مدیریت شهرسازانه، تحقق پذیری طرح های شهری " توسط دبیرخانه اعلام شد، اقدامات و فعالیت هایی از ناحیه نهادهای عضو دبیرخانه صورت گرفت که شرح آن در سخنرانی افتتاحیه امروز به تفصیل بیان شده است. برای سال جدید با توجه به مجموعه رخدادها و اتفاقات در حوزه های تخصصی و حرفه ای و نیز حوزه های اجتماعی، سیاسی کشور، دبیرخانه شعار " شهرسازی؛ قانون مداری و حقوق شهروندی" را پیشنهاد می نماید و در این راستا با تاکید بر بیانیه سال قبل و اهداف اعلام شده موارد ذیل را به آن اضافه می نماید و با پیگیری همه جانبه خواستار تحقق آن می شود.
1- جامعه شهرساز بر این اعتقاد است که اتخاذ و اعمال هر گونه تصمیم سیاسی تاثیرگذار بر سازمان فضایی نظام سکونتگاهی کشور، به ویژه در حوزه جابه جایی پایتخت نیازمند مطالعه و بررسی کارشناسی عمیق با تعامل سازنده با نهادهای علمی و حرفه ای است.یادآوری می شود دبیرخانه روز جهانی شهرساز بدون هیچگونه پیش داوری، آمادگی خود را جهت بازبینی و تعمق و بررسی و سنجش اثرات و پیامدهای این تصمیمات اعلام می دارد.
2- جامعه شهرساز نگرانی عمیق خود را از سیاست های مقطعی و یکجانبه اعلام شده در حوزه مسکن، بدون توجه و در نظر گرفتن اثرات اینگونه تصمیمات بر شهرسازی اعلام می دارد. نظرات اعلام شده در زمینه افزایش تراکم ساختمانی با اضافه شدن تعداد طبقات در بناهای مسکونی موجود بدون توجه به ملاحظات شهرسازی و اجرای سیاست های پشتیبانی از زیرساخت ها و خدمات و تجهیزات شهری می تواند به افول ارزش سکونتی و کاهش کیفیت محیط های شهری منجر گردد.
3- جامعه شهرساز بر لزوم اجرای قوانین شهرسازی کشور به ویژه احکام قانونی مندرج در برنامه های پنج ساله توسعه توجه دولت و شهرداریها را به اعتلا و تقویت حرفه شهرسازی بیش از پیش ضروری می داند.
4- جامعه شهرساز تاکید دارد موضوع حکمرانی محلی، تقویت جایگاه شهرها، حرکت به سوی مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری امور محلی به شهرداریها و دهیاریها، راهبردی اساسی برای حل مسائل و مشکلات شهری، شهرنشینی و شهرسازی کشور ما می باشد.
5- چون گذشته تاکید دارد هدایت متوازن کاربری اراضی شهری و تضمین دسترسی شهروندان کم درآمد به مسکن مناسب و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و تبدیل این فضاها به مراکزی با کیفیت انسانی مناسب مورد توجه و تاکید عموم شهرسازان کشور است.
6- حرفه شهرسازی در خدمت به جامعه و برای تسهیل زندگی همه شهروندان فعالیت می کند و استفاده از این حرفه جهت اعلام تصمیمات غیرکارشناسانه به صورت امری به مردم، نکوهیده و ناپسند است.
7- جامعه شهرساز با استفاده منطقی از ابنیه و بافت های باارزش شهری به صورت قطعی و نه توصیه ای، صرفا برای کاربری های عمومی و توسعه فضاهای عمومی شهری تاکید دارد.
8- جامعه شهرساز خواهان آن است که برای جلوگیری از نادیده گرفتن اصول و معیارهای شهرسازی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها، از حرفه مندان شهرسازی در ترکیب آنها استفاده شود.
9- جامعه شهرساز معتقد است حل یک مسئله شهری همچون ترافیک نباید منجر به تخریب و یا لطمه به هویت های اصیل شهری شود که تبدیل خیابان ولی عصر به معبر اقدامی در این راستا می باشد. به بیان دیگر توسعه های شهری به ویژه توسعه معابر نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق شهروندی گردد.
10- با توجه به چالشهای منفی و نادرستی که اخیرا در زمینه عناوین فنی مهندسان شهرساز پیش آمده است، پیشنهاد می شود همه نهادهای شهرسازی کشور برای دفاع از حرفه شهرسازی در مقابل جاه طلبی و انحصار طلبی حرفه ای نظام مهندسی دفاع کنند.
11- برای پیشگیری از فروش تراکم و تغییر کاربری به عنوان کسب درآمد شهرداری ها، تدوین سیاستهای تامین درآمد برای شهرداری ها ضرورت اساسی دارد.
12- اجرای برنامه ریزی در جهت ارتقاء کیفیت حمل و نقل عمومی از اولویت خاصی برای توسعه پایدار شهری برخوردار است.
13- جهت جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی و حرایم میراث فرهنگی و طبیعی، تدوین سیاستهای دقیق و قاطع ضرورت دارد.
14- استفاده شهروندان از فضاهای عمومی سالم با اختصاص پهنه های ویژه برای امور اجتماعی، فرهنگی، رفاهی در شهر با هدف امکان استفاده از محیط های زیستی سام و عاری از ناهنجاری ها و آلودگی ها از ضروریات می باشد.
در پایان جهت پیگیری تحقق این خواسته ها، دبیرخانه ستاد برگزاری روز جهانی شهرسازی متشکل از جوامع حرفه ای، نهادهای علمی، آموزشی و تحقیقاتی از سایر نهادهای مدیریتی و رسانه های عمومی دعوت به همکاری می نماید. به امید آنکه در سال آینده در برگزاری همایش بزرگداشت این روز جهانی (8 نوامبر) گزارش شرح توفیقات حاصل شده در دستیابی به این خواسته ها ارائه شود تا از این رهگذر رسالت حرفه ای شهرسازان کشور بیش از گذشته در جامعه شناخته شود.

شعار برگزیده سال 1388 شهرسازی؛ قانون مداری و حقوق شهروندی
به اشتراک بگذارید